2008, Cilt 24, Sayı 2

Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Orijinal Araştırma
Her-2/neu oncogene expression in prostate carcinoma: Evaluation of gene amplification by FISH method
Duygu KANKAYA, Ayşe SERTÇELİK, Gülşah KAYGUSUZ, Işınsu KUZU, Serpil DİZBAY SAK, Sümer BALTACI
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The value of Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) in differential diagnosis of metastatic pulmonary and extrapulmonary carcinomas in pleural effusions
Ali VERAL, Deniz NART, İrem PAKER, Banu YAMAN, Yeşim ERTAN
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Topoisomerase II alpha and p27; alternative markers to decide on the proliferation capacity of astrocytic tumors
Evrim ÖZTÜRK, Ünsal HAN, Binnur ÖNAL
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kuşkulu meme sitolojilerinde kesin tanıya ulaşmada nükleer morfometri yardımcı olabilir mi?
Türkan REZANKO, Fatma PEHLİVAN, Gözde EVCİM, Gülsen SİRKECİ
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Testis tümörleri: 30 yıllık arşiv tarama sonuçları
Ulviye YALÇINKAYA, Berna ÇALIŞIR, Nesrin UĞRAŞ, Gülaydan FİLİZ, Oktan EROL
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
  21. Avrupa Patoloji Kongresi'nin ardından.....
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A splenic hemangiomatosis case manifested by Kasabach-Merritt syndrome in an adult
Yıldırım KARSLIOĞLU, Ali Fuat ÇİÇEK, Mükerrem SAFALI, Ahmet İFRAN, Cengiz BEYAN
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dalakta inflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
Selda SEÇKİN, Kübra YILDIRIM
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uterine adenomyoma of endocervical type: A case report
Burçin TUNA, Erbil DOĞAN
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ayak kemiklerinde çok odaklı tutulum gösteren bir anjiyosarkom: Olgu sunumu
Başak DOĞAN AVŞARGİL, Murat SEZAK, Burçin KEÇECİ, Gülşen KANDİLOĞLU, Fikri ÖZTOP
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yedi yaşındaki çocukta sağ ovaryumda torsiyon, sol ovaryumda seröz kistadenom: Olgu sunumu
Davut ŞAHİN, Handan ÇETİNER, Alp GENCE, Ayşenur CELAYİR
[ Öz ] [ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]