SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1     
2 articles found.
  • İnce Barsakta Adenomyom: Olgu Sunumu
         Cevriye CANSIZ1, Gülşah KAYGUSUZ1, Işınsu KUZU1, Şiyar ERSÖZ2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2
  • Skrotumun Anjiomiyofibroblastom Benzeri Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
         Berna AYTAÇ1, Ulviye YALÇINKAYA1, Hakan VURUŞKAN2
  •