SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2017, Volume 33, Number 3     
2 articles found.
  • Yenidoğanda Gingival Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
         Adalat HASANOV1, Jamal MUSAYEV1, Binnur ÖNAL3, Chingiz RAHİMOV2, Ismayil FARZALIYEV2
  • Yenidoğanlarda Postmortem İğne Biyopsisi Sonuçlarının Klinik Tanılara Katkısı
         Özgü Suna CELİLOĞLU1, Can CELİLOĞLU1, Erdal KURNAZ2, Ramazan ÖZDEMİR2, Ahmet KARADAĞ2
  •