SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 1, Page(s) 057-059    
[ PDF ]
KEMELERDE FORMALDEHiDİN KEMİK İLİĞİ, DERİ, DALAK, KARACiĞER, AKCİĞER ve BÖBREK ÜZERİNE ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Esin YILDIZ, Fahrettin GÖZE


[ PDF ]