SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s)
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]
Editorial
Kutsal YÖRÜKOĞLU
Introduction
Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde bulunan 5 derneğin 2006 yılında birleşmesi sonucunda, Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun kurulması ile birlikte, Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun tek basılı yayın organı olması görüşü benimsenerek, Türk Patoloji Dergisi'nin yayın hayatına devam etmesine karar verildi.

Bu tarihten sonra, Patoloji Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Türk Patoloji Dergisi'nin Editörler Kurulu olarak görevlendirildik ve dergimizi en üst düzeye getirmek üzere çalışmaya başladık. Sizlerin de katkısı ile kısa sürede; kalite, kolay erişebilirlik ve süreklilik hedeflerimize ulaşmayı başardık. Bu başarımızın taçlandırılması anlamında, 2011 yılının 2. sayısını sizlere sunarken, dergimizin bu yılın 1. sayısından itibaren National Library of Medicine – PUBMED'de indekslenmeye başladığını müjdelemek istiyoruz.

Dergimizin bu aşamaya gelmesinde başta Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bizi daha zor görevlerin beklediğini biliyoruz.

Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun yayın organı olan Türk Patoloji Dergisi'ni bugüne kadar, hiçbir koşul aramadan tüm uzman ve uzmanlık öğrencisi meslektaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Ancak bu sayıdan itibaren, dergimizin basılı halde elinize geçmesi için, bölgesel patoloji derneklerinden birine ve Patoloji Dernekleri Federasyonu internet sayfasına üye ve adres bilgilerini güncellemiş olmanız gerekecektir. Bu şekilde hem dergimize yayın göndererek, hem de dernek üyeliği ile Patoloji Dernekleri Federasyonu ve Türk Patoloji Dergisi'ne katkı ve desteğinizin sürmesini bekliyoruz.

Dergimizin makale içeriğine bakıldığında, vizyonumuzun ülkemizin sınırları dışına çıkmaya ve çevre ülkeleri de kapsamaya başladığını rahatlıkla görebilirsiniz. Dergimizin bulunduğu yeri koruması ve daha ileriye gidebilmesi için, basılı makalelerin bilimsel kalitesini yükseltmemiz gerekmektedir. Bunu, ancak sizlerle birlikte başarabileceğimize inanıyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Kutsal YÖRÜKOĞLU
Editörler Kurulu Adına

  • Top
  • Introduction
  • [ Top ] [ PDF ] [ E-Mail to Editor ]