SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Author Index
1985, Volume 1, Number 1

AuthorsPage numbers
AKMAN E 98
Akalın G 69
Aksoy F 42
Akyüz A 55
Alatlı C 32
Alatlı FC 47
Alatlı M 32
Alpay K 32
BAYDAR G 79
CELASUN B 73
ÇAKALIR C 84
Çağlar M 7
Çevikbaş U 20, 55
Çöloğlu S 32, 47
DEMİRYONT M 84, 90
DOMANİÇ YA 90
Demiryont M 11
Diker S 7
Dilmen U 7
Dizdaroğlu F 11
ERTOSUN S 90, 98
Erseven G 47
Ertosun S 11
GÖZE F 73
GÜNAY Y 79
GÜNHAN Ö 73
Göze F 27
Gümrü ÜZ 32
Günhan Ö 27
ILHAN R 90
Ilhan R 11, 61, 64
Iplikçi A 61, 64
KANAKLIOĞLU D 98
KIROĞLU Y 79
Kaner G 42
ÖĞÜN D 73
Öğün D 27
Öz F 42
Özbay G 42
Özbayrak T 47
Sıdal B 69
Söküct N 55
Tekeli T 7
YENERMAN M 98, 98
Yazıcıoðlu E 69
Yenerkan M 11
Yenerman M 11
Yurdakök M 7
yersiz H 55