SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Author Index
1990, Volume 6, Number 1

AuthorsPage numbers
ACAY C 76
AKALIN G 21
AKIN M 59
AKIN MM 34
ALTIN M 43
ALTINOK Z 43
ARINCI A 70
ARMAN B 39
BALOĞLU H 59
BAVBEK B 30
BAYINDIR Ç 30
CALAY Z 11, 50
CANDA T 34
CEBECİ BS 43
ÇAMSARI G 7
ÇELİK M 39
ÇETİN S 50
ÇIKRIKÇIOĞLU S 7
DANACI M 43
DOĞAN N 43
DOĞRUÖZ K 76
ERKÜN E 11
ERSEZEN C 70
EVREN İ 17
FİNCANCI ŞK 27
GÖÇENER S 50
GÜVENER S 11
HACIHANEFİOĞLU U 7
HARMANYERİ Y 76
HAYIRLIOĞLU T 70
İDİMAN F 65
İLKER O 7
KABADAYI T 65
KABUKÇUOĞLU F 30
KEBUDİ A 17
KILIÇ U 7
KIRANGİL B 27
OTÇU A 17
ÖZ F 11, 17
ÖZEL M 43
ÖZEN E 65
ÖZTEK İ 43, 59, 76
ÖZTÜRK AS 30
ÖZTÜRK S 7
SİLİ NM 39
ŞENOCAK M 11
ŞERMET G 17
TOR H 59
TÜZÜNER N 50
UÇMAKLI E 59
UHRİ M 21
UYGUN N 11
UYSAL A 39
UZEL R 11
ÜSKENT N 43
YALÇIN ZN 59
YAVAŞ F 70
YÖRÜKOĞLU K 65
YÜKSEL M 39
YÜRÜTKEN S 43