SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
Author Index
1996, Volume 12, Number 1

AuthorsPage numbers
A. İ 70
AKALIN G 41
ALATLI C 53
ANIL YD 11
APAYDIN A 46
ARDA N 61
ARICI S 14
AYATA G 32
AYDOĞ G 32
AYIŞIGI G 46
AYTEKİN Y 61
B B 68
B. B 70
BAKIR K 35
BAKIR S 50
BARUT G 41
BAYOL Ü 30, 38
BUĞDAYCI H 30
BÜLBÜL HD 35
CALAY Z 50
CÖMERT F 24
ÇİFTÇİOĞLU MA 6
DEMİRBAĞ RN 41
DEMİRYONT M 28, 46, 61
DERVİŞOĞLU S 66
DİŞÇİ R 11
DOĞAN Ö 11, 55
EĞİLMEZ R 14
ERGUN S 61
ERKILIÇ A 72
ERKILIÇ S 72
ERKUŞ M 30, 38
ERSEVEN G 53
ERTEK S 50
EŞREFOĞLU M 6
FİlİZEL F 50
GÜRBÜZ Y 10
GÜRKAN B 28
H. Ö 68
HACIHANEFİOĞLU U 16
İ. P 70
İLHAN R 10, 55
İLVAN Ş 50
İNCE S 11
İNCE Ü 18
İPLİKÇİ A 10
KANDEMİR B 44
KAPRAN Y 28
KAPUCUOĞLU N 35
KARADAYI N 18
KARPUZ V 20
KARSLI Ş 14
KASABOĞLU Ç 28
KOÇAK H 28
KÖSELİ İ 32
KULLEP M 41
L. B 68
M. D 68, 70, 70
NURTEN R 11
OLGAÇ V 63
ORUÇ N 50
ÖNER B 53, 63
ÖZALP M 11
ÖZDAMAR ŞO 44
ÖZGEDiZ M 38
ÖZSARAÇ DC 72
ÖZYILKAN E 44
ÖZYILKAN Ö 44
ÖZYUVACI H 28, 46
R. İ 70
RIDVANOĞULLARI M 11
S. T 70
S.SOLAKOĞLU S 11
SELİMOĞLU E 6
ŞİMŞEK N 44
TİTİZ İ 18
TOLUNAY Ş 26
TOPALOĞLU S 38
TURANLI AY 44
TUZLALI P 16
TUZLALI S 10
TÜRKMEN F 18
ÜNÜR M 53
Widgren S 20
YAVUZER D 18
YILDIRIM S 46, 63, 63
YILDIZ E 14
YILMAZBAYHAN D 16
ZERGEROĞLU S 32