SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 1

Other Issues: [ Previous ][ Next ]
Original Article
  CISPLATIN'IN TESTİS DOKUSUNA ETKİSİ: ULTRASTRÜKTÜREL VE BİYOKİMYASAL BİR ÇALIŞMA
Adnan AYDINER, Yener AYTEKİN, Ümit SAYIN, Leyla KUNTSAL, Erkan TOPUZ
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  ETANOLÜN SIÇAN TESTİSİ VE FERTİLİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Engin YENİLMEZ, A. Pınar YAMANTÜRK, Yener AYTEKİN
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  HCV VE HBV KRONİK HEPATİTLERİ ARASINDAKİ HİSTOLOJİK FARKLILIKLAR
Selçuk BİLGİ, Kemal KUTLU, Sedat ÖZDEMİR
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  MEME İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNDE SİTOLOJİK KRİTERLER
B. Hadi SAĞIN, Yüksel KIROĞLU, Sait BAKIR
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  PROSTATIN KARSİNOMLARI VE PREKANSERÖZ LEZYONLARINDA AgNOR YÖNTEMİ
Y. GÜRBÜZ, İ. KILIÇASLAN, Ö. DOĞAN, V. UYSAL
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  MALİGN VE BENİGN MEME LEZYONLARINDA AgNOR
Figen ÖZTÜRK, Turhan OKTEN, H. Ali KAHYA, Aykut ONURSEVER
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  ENDOMETRİAL KARSİNOMLARDA OVARİUM YÜZEY EPİTELİNİN HİPERPLASTİK VE METAPLASTİK LEZYONLARI
Zülal KUTLUAY, Nilüfer TEL, Esin KOTİLOĞLU, Ülkü ÖNER, Özgül PAŞAOĞLU
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  TÜBERKÜLOZ ZEMİNİNDE YERLEŞEN PULMONER ASPERGİLLOMA (11 olgu nedeni ile)
Canan ŞENOL, Muharrem ÇELİK, Aziz UYSAL, Semih HALEZEROĞLU, Benan ÇAĞLAYAN , Bülent ARMAN, İbrahim ÖZTEK
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  LİPOSARKOM: 138 VAKADA HİSTOPATOLOJİK, HİSTOKİMYASAL VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA
Naciye ARDA, Misten DEMİRYONT
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  LİPOSARKOM (5 vakada ultrastrüktürel inceleme)
Naciye ARDA, Misten DEMİRYONT, Süheda ERTOSUN
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  PSORİAZİS'DE MAST HÜCRELERİNİN ROLÜ
Şükrü O. ÖZDAMAR, Deniz SEÇKİN, Levent YILDIZ, Tayyar CANTÜRK, Bedri KANDEMİR, A.Yaşar TURANLI
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  BİR MAL DE MELEDA OLGUSU KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK VE ULTRASTRÜKTÜREL İNCELEME
Deniz SEÇKİN, Şükrü O. ÖZDAMAR, Fikret KAYA, Tangül ŞAN, Ahmet Y. TURANLI
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  İNFANTLARIN GÖGÜS DUYARI HAMARTOMU
Esin KOTİLOĞLU, Melda ÇAĞLAR, Muzaffer ERYILMAZ, Akgün HİÇSÖNMEZ
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  NADİR GÖRÜLEN BİR MALFORMASYON SENDROMU: "SCHISIS ASSOCIATION"
Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOGLU, Sadullah BULUT
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  TEK TARAFLI İNMEMİŞ TESTİSTE YAYGIN KARSİNOMA İN SİTU: VAKA TAKDİMİ
Tibet ERDOĞDU, Taner KOÇAK, Işın KILIÇASLAN, Mehmet SAR, Veli UYSAL
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  TALASEMİLİ BİR HASTAMIZDA YERSİNİA ENTEROCOLİTİCA'YA BAĞLI GELİŞEN PSÖDOAPANDİSİT OLGUSU
Öner ÖZDEMİR, Nermin GÜLER, Mehtap YAZICIOĞLU, Ülker ÖNEŞ, Işık YALÇIN, Nuran SALMAN, Mehmet AĞAN, Öner DOĞAN
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  SARKOİDOZ TANISI KONULMUŞ BİR HASTADA GELİŞEN HODGKİN HASTALIĞI
Mehmet Akif KARAN, Yavuz FURUNCUOĞLU, Nilgün Boz ERTEM, Turhan ECE, Cemil TAŞÇIOĞLU, Uğur HACIHANEFİOĞLU, Hüseyin KESKİN, Abdülkadir KAYSI
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  TRAKEANIN MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOMU
Nusret ERDOĞAN, Ayşegül KUYRUKÇUOĞLU, Arif ŞANLI, Şeref ÜNVER
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  LARENKSİN KARSİNOİD TÜMÖRÜ (Bir vaka nedeniyle)
Pınar TUZLALI, Settar ÖZTÜRK
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR (Bir vaka takdimi)
P.TUZLALI, R.İLHAN, S.TUZLALI, A.İPLİKÇİ
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  KSANTOGRANÜLOMATÖZ KOLESİSTİTİS
Zühal GÜCİN
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  PAROSTEAL OSTEOSARKOM (Bir olgu nedeniyle)
Filiz CÖMERT
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  MEMEDE BİR HEMANGİOPERİSTOM OLGUSU
Ahmet CENNET, Faruk ATAY, Gül BARUT, Şerife BAŞARAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Gülay AKALIN
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  YANIĞA BAĞLI ÖLÜMLER
S. Serhat GÜRPINAR
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  PROSTATIN PREKANSERÖZ LEZYONLARI: ADENOZİS (ATİPİK ADENOMATÖZ HİPERPLAZİ) VE DİSPLAZİ (PIN)
C.ÇAKALIR
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]

  KARACİĞER TRANSPLANTASYONU HİSTOPATOLOJİSİ
Olcay ÇUBUKÇU
[ PDF ] [ E-Mail to Editor ]