Turkish Journal of Pathology - 1989; 5(1) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1989; 5(1) 1300-0705 January 1989 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[MİKRODALGA IŞINLARIN P ARAFİN KESİTLERİN BOYANMASINA ETKİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=772 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 011 1989-01-01 007 Original Article <![CDATA[REYE SENDROMU: ÜÇ OLGU NEDENİYLE KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK İNCELEME]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=773 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 018 1989-01-01 012 Original Article <![CDATA[DENEYSEL TÜMÖR HÜCRE KÜLTÜRÜNDE SAKİN HÜCRELER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=774 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 023 1989-01-01 019 Original Article <![CDATA[MALİGN EKRİN POROMA'DA NUCLEOLAR ORGANIZER REGION'UN ÖNEMİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=775 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 031 1989-01-01 024 Original Article <![CDATA[METAKROMATİK LÖKODİSTROFİ (Bir Olgu Nedeniyle)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=776 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 034 1989-01-01 032 Original Article <![CDATA[TİROİD KARSİNOMLARININ SIKLIĞI ve YAŞ DAĞILIMI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=777 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 038 1989-01-01 035 Original Article <![CDATA[TİMOMA ve MYASTENİA GRAVİS]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=778 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 042 1989-01-01 039 Original Article <![CDATA[KÜÇÜK HÜCRELİ ve KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE KEMOTERAPİ ve RADYOTERAPİ KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=779 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 048 1989-01-01 043 Original Article <![CDATA[SEA-BLUE HİSTİOSİT SENDROMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=780 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 053 1989-01-01 049 Original Article <![CDATA[MEDİASTİNAL KİSTİK HİGROMALAR(İKİ OLGU NEDENİ İLE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=781 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 057 1989-01-01 054 Original Article <![CDATA[KARTAGENER SENDROMUN NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEKLİ (Bronş ve testis biopsisinin elektron mikroskopi ile incelenmesi)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=782 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 064 1989-01-01 058 Original Article <![CDATA[ÜLKEMİZDE SİTOLOJİK İNCELEMEDE KULLANILAN KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=783 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 069 1989-01-01 065 Original Article <![CDATA[MALİGN HİSTİOSİTOZİS-HİSTİOSİTİK MEDÜLLER RETİKÜLOZİS (Bir olgu nedeni ile)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=784 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 073 1989-01-01 070 Original Article <![CDATA[İNVAZİV PİLAR TÜMÖR (Bir olgu bildirisi ve literatürün gözden geçirilmesi)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=785 1989-01-01 Turkish Journal of Pathology 1 5 079 1989-01-01 074 Original Article