Turkish Journal of Pathology - 1990; 6(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1990; 6(2) 1300-0705 May 1990 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[DERİ KİSTLERİNDE KARSİNOMATÖZ DEĞİŞİKLİKLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=812 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 012 1990-05-01 005 Original Article <![CDATA[MELANOTİK TÜMÖRLERİN TANISlNDA S-100 PROTEİN'İN KULLANIMI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=813 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 018 1990-05-01 013 Original Article <![CDATA[PILOMATRIXOMA (A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=814 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 021 1990-05-01 019 Original Article <![CDATA[A "RECURRENT" ADENOMATOMATOID ODONTOGENIC TUMOUR CASE REPORT]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=815 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 025 1990-05-01 022 Original Article <![CDATA[KOLOREKTAL KARSİNOMDA MAKROSKOBİK ŞEKİL, BOYUT VE DERİNLİK İLE LENF DÜĞÜMÜ TUTULUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=816 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 030 1990-05-01 026 Original Article <![CDATA[SERVİKSİN SKUAMÖZ LEZYONLARINDA DNA İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=817 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 034 1990-05-01 031 Original Article <![CDATA[NORMALDE VE BENİGN HASTALIKLARDA SİNİRLERİN EPİTELYAL 1NVAZYONLARI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=818 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 039 1990-05-01 035 Original Article <![CDATA[TRANSTORASİK İNCE İĞNE ASPİRASYONU İLE TANIMLANAN BİR METASTATİK AKCİĞER MELANOMU OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=819 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 044 1990-05-01 040 Original Article <![CDATA[BIR PULMONER ALVEOLER MİKROLİTİAZİS OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=820 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 049 1990-05-01 045 Original Article <![CDATA[MEME KANSERLERİNDE ELASTİK İNDEKSİN TİPLERE GÖRE DURUMU VE DİFERANSİASYONLA İLGİSİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=821 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 059 1990-05-01 050 Original Article <![CDATA[KALICI SONDA UYGULANMIŞ HASTALARDA PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=822 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 064 1990-05-01 060 Original Article <![CDATA[EPİDİDİMDE EKTOPİK SÜRRENAL DOKUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=823 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 066 1990-05-01 065 Original Article <![CDATA[HİSTOTEKNİKTE MODİFİYE MİKRODALGA METODU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=824 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 070 1990-05-01 067 Original Article <![CDATA[MİKRO ELEKTROMAGNETİK DALGALARİN İMMÜNPEROKSİDAZ BOYAMADA KULLANIMI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=825 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 072 1990-05-01 071 Original Article <![CDATA[BUGÜN PLASTİNASYON 1: YÖNTEMİN GEÇMİŞİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=826 1990-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 6 077 1990-05-01 073 Original Article