Turkish Journal of Pathology - 1998; 14(2) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1998; 14(2) 1300-0705 May 1998 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[DÜNYA TABİBLER BİRLİĞİ HELSİNKİ BİLDİRİSİ İNSAN DENEKLER ÜZERİNDE BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA YAPAN HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1319 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 052 1998-05-01 051 Original Article <![CDATA[BİYOMEDİKAL DERGİLERE GÖNDERİLEN MAKALELERİN UYMASI GEREKEN STANDARTLAR (UNIFORM REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS SUBMITTED TO BIOMEDICAL JOURNALS)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1320 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 061 1998-05-01 053 Original Article <![CDATA[MALİGN HİSTİYOSİTOZİS (VAKA SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1321 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 064 1998-05-01 062 Original Article <![CDATA[TESTİSİN GERM HÜCRELİ TÜMÖRLERİNDE RETE TESTİSTE PAGETOİD YAYILIM]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1322 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 067 1998-05-01 065 Original Article <![CDATA[KOLOREKTAL KARSİNOMDA CA 19-9'UN PATOLOJİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ: KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN İLE KARŞILAŞTIRMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1323 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 071 1998-05-01 068 Original Article <![CDATA[ANOREKTAL MALİGN MELANOMLAR: İKİ OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1324 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 074 1998-05-01 072 Original Article <![CDATA[OKRONOTİK ARTROPATİLİ BİR VAKANIN IŞIK MİKROSKOPİK İNCELEMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1325 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 077 1998-05-01 075 Original Article <![CDATA[PROLİFERE TRİKİLEMMAL KİST (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1326 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 080 1998-05-01 078 Original Article <![CDATA[BİLİYER KİST ADENOM (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1327 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 082 1998-05-01 081 Original Article <![CDATA[HELICOBACTER KOLONİZASYON ŞEKİLLERİ İLE MİDEDE OLUŞAN MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1328 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 086 1998-05-01 083 Original Article <![CDATA[PANKREAS TÜMÖRLERİNDE HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL BULGULAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1329 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 090 1998-05-01 087 Original Article <![CDATA[TENOKSİKAM VE PİROKSİKAM'IN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1330 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 093 1998-05-01 091 Original Article <![CDATA[KADIN GENİTAL SİSTEM ADENOMATOİD TÜMÖRLERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1331 1998-05-01 Turkish Journal of Pathology 2 14 096 1998-05-01 094 Original Article