Turkish Journal of Pathology - 1999; 15(3-4) http://www.turkjpath.org Turkish Journal of Pathology - RSS feed of 1999; 15(3-4) 1300-0705 May 1999 Turkish Journal of Pathology 1300-0705 <![CDATA[MALİGN FİLLODES TÜMÖR (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1344 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 054 1999-05-01 051 Original Article <![CDATA[UTERUS DÜZ KAS TÜMÖRLERİNİN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR İÇİ MAST HÜCRE SAYISININ SAPTANMASININ DEĞERİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1345 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 058 1999-05-01 055 Original Article <![CDATA[KEMOTERAPİ SONRASI DİFERANSİYASYON KAZANAN BİR ÇOCUKLUK ÇAĞI RABDOMYOSARKOM VAKASI]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1346 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 060 1999-05-01 059 Original Article <![CDATA[SUPRATENTORİYAL ASTROSİTOMLARDA MİKRO (KÜÇÜK) DAMAR YOĞUNLUĞU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1347 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 063 1999-05-01 061 Original Article <![CDATA[BİR OKRONOTİK ARTROPATİ OLGUSU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1348 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 056 1999-05-01 064 Original Article <![CDATA[ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TİROİD BEZİ YERLEŞİMLİ T - HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMA (OLGU SUNUMU)]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1349 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 069 1999-05-01 067 Original Article <![CDATA[MESANE DEĞİŞİCİ EPİTEL HÜCRELİ KARSİNOMLARINDA p53, EPİDERMAL GROWTH FAKTÖR RESEPTÖR (EGFR) VE c-erbB-2 DEĞERLİLİKLERİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1350 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 073 1999-05-01 070 Original Article <![CDATA[KRABBE HASTALIĞI (GLOBOID CELL LEUKODYSTROPHY) OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1351 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 076 1999-05-01 074 Original Article <![CDATA[ENDOMETRİOZİSLERDE ATİPİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1352 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 081 1999-05-01 077 Original Article <![CDATA[SPLENOZİS: DALAK DOKUSUNUN OTOTRANSPLANTASYONU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1353 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 083 1999-05-01 082 Original Article <![CDATA[KIKUCHI - FUJIMOTO HASTALIĞI OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1354 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 086 1999-05-01 084 Original Article <![CDATA[HYALİNİZE TRABEKÜLER ADENOM 5 OLGU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1355 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 089 1999-05-01 087 Original Article <![CDATA[AIDS HASTALARINDA GASTROİNTESTİNAL ENFEKSİYONLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1356 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 093 1999-05-01 090 Original Article <![CDATA[AMİLOİDOZA BAĞLI İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1357 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 096 1999-05-01 094 Original Article <![CDATA[PAPİLLER RENAL KARSİNOMLAR]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1358 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 099 1999-05-01 097 Original Article <![CDATA[MEMEDE KİST HİDATİK OLGU SUNUMU]]> http://www.turkjpath.org/text.php3?id=1359 1999-05-01 Turkish Journal of Pathology 3-4 15 102 1999-05-01 101 Original Article