SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4     
3 articles found.
  • Mide adenokarsinomlarında CD44 ve Ki67 ekspresyonu (klinikopatolojik parametrelerle korelasyon)
         Sema ARICI, Fügen KIVANÇ, Hatice ÖZER, Reyhan EĞİLMEZ, Şahande ELAGÖZ
  • Topoisomerase II alpha and p27; astrositik tümörlerin proliferasyon kapasitesini belirlemede alternatif immünhistokimyasal belirleyiciler
         Evrim ÖZTÜRK, Ünsal HAN, Binnur ÖNAL
  • Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
         Yeşim ERTAN1, Murat SEZAK1, Mehmet KANTAR2, Tuncer TURHAN3, Serra ARUN4, Nazan ÇETİNGÜL2, Taner AKALIN1
  •