SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4     
1 articles found.
  • Gebeliğin desidualize skar endometriyozisinde görülen tümör-benzeri miksoid değişiklik: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
         Armağan GÜNAL1, Uğur KESKİN2, Güzin DEVECİ1, Mehmet Salih DEVECİ1, Müfit Cemal YENEN2, Murat DEDE2
  •