SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1     
3 articles found.
  • GLANDÜLER NÖROFİBROM: OLGU SUNUMU
         Ahmet MİDİ, Tülin ÖZTÜRK, Cuyan DEMİRKESEN, Sergülen DERVİŞOĞLU
  • Serviksin multipl HPV genomu bulunduran papiller villoglandüler adenokarsinomu
         Haldun UMUDUM1, Almora GÜLERYÜZ2, Ahmet GÖKSEL2, Hakan ÇERMİK1, Abdullah ÇANDAR2
  • Adrenokortikal Onkositik Karsinom: Olgu Sunumu ve Histopatolojik Tanı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
         Deniz ARIK, Funda CANAZ, Emine DÜNDAR
  •