SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1     
4 articles found.
 • PANKREASTA MİNİMAL İNVAZİV: İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU
       Hasan GÜÇER, Ümit Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN, Okan DEMİRAY
 • HETEROTOPİK PANKREAS VE OLASI KOMPLİKASYONLARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Ahmet KOCAKUŞAK, Ömer Faruk ATAY, Soykan ARIKAN, Oruç ŞENTÜRK, Ahmet Fikret YÜCEL
 • PANKREASIN SOLİD-PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZMI: OLGU SUNUMU
       Suna ERKILIÇ, Coşkun ÖZSARAÇ, Emin GÜLDÜR
 • Pankreatoblastom Çocukluk Çağının Nadir Tümörü: Olgu Sunumu
       Asuman ARGON1, Ahmet ÇELİK2, Haldun ÖNİZ3, Geylani ÖZOK2, Funda YILMAZ BARBET4
 •