SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1     
2 articles found.
  • PEDİYATRİK DİFFÜZ NON-HODGKİN LENFOMALARDA ÇOKLU KÜÇÜK DOKU İNCELEME (TISSUE MICROARRAY) YÖNTEMİNİN İMMÜNHİSTOKİMYASAL UYGULAMADA GÜVENİLİRLİĞİ
         Safiye AKTAŞ, Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ
  • Düşük ve Yüksek Dereceli B-Hücreli Non-Hodgkin Lenfomalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ekspresyonu
         İrem Hicran ÖZBUDAK, Bahar AKKAYA, Gülten KARPUZOĞLU
  •