SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2     
4 articles found.
 • HELİKOBAKTER PİLORİ GASTRİTLERİNDE İNTESTİNAL METAPLAZİ ALTGRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GOMORİ’NİN ALDEHİD FUKSİN BOYASININ KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Aydın İŞİSAĞ, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN, Hakan YÜCEYAR
 • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
       Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
 • MİDE KARDİASINDAKİ KRONİK YANGINSAL İNFİLTRASYONUN ÖZELLİKLERİ, HELİKOBAKTER PİLORİ ENFEKSİYONU VE ÖZOFAJİT İLE İLİŞKİSİ
       Semin AYHAN, Mehmet Akif DEMİR, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Murat SARUÇ, Nurten KÜÇÜKMETİN
 • GASTRİK BİYOPSİLERİN SYDNEY SİSTEMİNE GÖRE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
       Hüseyin BÜYÜKBAYRAM, Ali Kemal UZUNLAR, Fahri YILMAZ, Mehmet YALDIZ, Mehmet DURSUN, Adem ARSLAN
 •