SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2     
2 articles found.
  • RADYASYON KOLİTİ ÖN TANISI İLE GELEN BİYOPSİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
         Özlem CANÖZ, Serdar SOYUER, Şebnem GÜRSOY, Işın SOYUER, Fatma TOKAT
  • Tiroid Papiller Karsinomunun Kribriform-Moruler Varyantı
         Bahar AKKAYA1, Caner ÖZBEY1, Sevim ÖZTEKİN2
  •