SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3     
8 articles found.
 • FİBRO-ANJİO-LİPOMATÖZ HAMARTOM (OLGU SUNUMU)
       Çiğdem TOKYOL, Fatma AKTEPE, Sezgin YILMAZ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • PEDİKÜLLÜ EPİTELOİD ANGİOMYOLİPOM
       Nil ÜSTÜNDAĞ, Nesrin UYGUN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Semiha BATTAL HAVARE, Gülşen ÖZBAY, Yusuf ÇİÇEK
 • METAPLASTİK (LİPOMATÖZ) MENİNGİOM: İKİ OLGU SUNUMU
       Ferah KARAYEL, Büge ÖZ, Murat İNAN, Bülent CANBAZ
 • GASTRİK PSÖDOLİPOMATOZİS: İKİ OLGU SUNUMU
       Sema BİRCAN, Şirin BAŞPINAR, Metin ÇİRİŞ, Nilgün KAPUCUOĞLU, Nermin KARAHAN, Özden ÇANDIR
 • Rektal Yerleşimli Submukozal Lipom: Olgu Sunumu
       Ülkü KÜÇÜK1, Erdener ÖZER2, Turgut ANUK3
 • Sol Lateral Ventrikül Yerleşimli Liponörositoma
       Berna AYTAÇ1, Şahsine TOLUNAY1, Nesrin UĞRAŞ1, Ahmet BEKAR2
 • Kolon Adenokarsinomlarında STAT3, BCL-XL ve MMP-2 Proteinlerinin Salınımının Tanısal Değeri ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
       Gökhan ARTAŞ, H. İbrahim ÖZERCAN
 • Tesadüfi Bulunan Mesane Lipomu: Bir Olgu Raporu ve Literatür Derlemesi
       José-Fernando VAL-BERNAL1, Ainara AZUETA1, Roberto BALLESTERO2, Javier FUENTES2, Alejandro FERNANDEZ-FLÓREZ3
 •