SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3     
2 articles found.
  • Lenfoid Stroma İçeren Mikronodüler Timoma: Olgu Sunumu
         Ebru ÇAKIR1, Funda DEMİRAĞ1, Göktürk FINDIK2, Sadi KAYA2
  • Yaygın Nekroz İçeren ve Atipik Karsinoid Tümörü Taklit Eden Tip A Timoma: Olgu Sunumu
         Yetkin AĞAÇKIRAN1, Ersin GÜNAY2, Sibel GÜNAY2, Leyla MEMİŞ3, İrfan TAŞTEPE4
  •