SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1     
3 articles found.
  • Paratiroid Adenomlarında Morfolojik Değerlendirme ve PCNA ile Ki-67 Proliferasyon Belirleyicileri Bakımından İmmünohistokimyasal İnceleme
         Ebru DEMİRALAY1, Gülüm ALTACA2, Beyhan DEMİRHAN1
  • Odontojenik Kistlerde Siklin D1 Ekspresyonu
         Nasim TAGHAVI1, Shirin MODABBERNIA1, Alireza AKBARZADEH2, Samad SAJJADI3
  • Kistik Odontojenik Lezyonların İmmünohistokimyasal Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
         Ayhan ÖZCAN, İbrahim YAVAN, Ömer GÜNHAN
  •