SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3     
3 articles found.
  • Mardin İlinde Uterin Servikal Lezyonların Dağılımı ve Yaş ve Doğum Sayısı ile İlişkisi
         Gonca ÖZGÜN1, Gülay AYDOĞDU2
  • Mardin Bölgesinden Verilerle Servikal Sitolojide RIA Etkisine Bir Bakış
         Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2
  • PAP Smearde Epitel Hücre Atipisi Saptanan Hastalar: Sonuçların Takip Smear ve Servikal Biyopsi ile Uyumları
         İlknur Çetinaslan TÜRKMEN1, Nuray BAŞSÜLLÜ1, Pınar KORKMAZ2, Banu GÜNENÇ3, Cem Murat BAYKAL3, Nilgün GÜDÜCÜ3, Herman İŞÇİ3, İlkkan DÜNDER3, Gülen BÜLBÜL DOĞUSOY2
  •