SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3     
4 articles found.
 • TESTİSTE EPİDERMOİD KİST (OLGU SUNUMU)
       Kemal BEHZATOĞLU, Burak BAHADIR, Gökhan TOKTAŞ, Cabbar SARI, Yaşar ÜNLÜ, Canan TOPÇUOĞLU
 • Erişkin bir hastada Kasabach-Merritt sendromu ile ortaya çıkan bir dalak hemanjiyomatozisi olgusu
       Yıldırım KARSLIOĞLU1, Ali Fuat ÇİÇEK1, Mükerrem SAFALI1, Ahmet İFRAN2, Cengiz BEYAN2
 • Dalakta inflamatuvar psödotümör: Olgu sunumu
       Selda SEÇKİN, Kübra YILDIRIM
 • Splenik Hamartom
       Olcay Ak NALBANT1, Nalan NEŞE2, Mümtaz KAHYA3, Aydın İŞİSAĞ2
 •