SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 1     
8 articles found.
 • PLASENTAL DEMİR DEPOLANMASI: FETAL ANOMALİ VE MOLAR GEBELİKTEKİ ANLAMI
       Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Kamile KURT, Sancar BARIŞ, Filiz KARAGÖZ, Bedri KANDEMİR
 • MEME DOKUSUNDA FOKAL GEBELİK BENZERİ (PSÖDO-LAKTASYONEL) DEĞİŞİKLİKLER (11 OLGU)
       E. Burçin TUNA, Feza KIRIMCA, Banu LEBE, Esra ÖZKARA, Tülay CANDA
 • GEBELİK LUTEOMASI
       Shahrbanoo NABAEİ, Leyla CİNEL, Çiğdem TOKYOL
 • Klinik Olarak Endometriomayı Taklit Eden Ovarian Heterotopik Gebelik
       Nilüfer ONAK KANDEMİR1, Figen BARUT1, Gamze YURDAKAN1, Ülkü BAYAR2, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1
 • Gebelik ile İlişkili Peritoneal Ektopik Desidua (Desiduozis): Morfolojik ve Klinik Değerlendirme
       Filiz BOLAT1, Tuba CANPOLAT1, Ebru TARIM2
 • Sinonazal Polipozisde Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Arasında İlişki Var mı?
       Ercan AKBAY1, Tümay ÖZGÜR2, Yaşar ÇOKKESER1
 • Gestasyonel Pemfigoid: Işık Mikroskopik ve Direkt İmmünflöresan Bulguları
       Gülen Gül NİFLİOĞLU, Banu LEBE
 • Ayrıntılı Düşünürsek Tanı Koyabiliriz. Plasenta için Tanısal Tuzak: Plasental Mezenkimal Displazi
       Havva Serap TORU1, Esra ÇOBANKENT AYTEKİN1, Cem Yaşar SANHAL2, Sezin YAKUT3, Zafer ÇETİN4, İbrahim İnanç MENDİLCİOĞLU2, Hadice Elif PEŞTERELİ1
 •