SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2     
5 articles found.
 • GASTRİK KARSİNOİD TÜMÖR (İKİ OLGU SUNUMU)
       Muhan ERKUŞ, Murat B. ALKANAT, Müge TUNÇYÜREK
 • Appendiks vermiformis yerleşimli karışık endokrin-ekzokrin karsinom olgusu
       Şükrü Oğuz ÖZDAMAR1, Figen BARUT1, Gürkan KERTİŞ1, Burak BAHADIR1, Ali Uğur EMRE2, Banu Doğan GÜN1
 • Overde matür kistik teratom içinde gelişen primer insüler karsinoid tümör ve endometriyal papiller seröz karsinom birlikteliği
       Ayten LİVAOĞLU1, M. Banu YILMAZ2, Ayşim ÖZAĞARI2, Fevziye KABUKÇUOĞLU2
 • Yaygın Nekroz İçeren ve Atipik Karsinoid Tümörü Taklit Eden Tip A Timoma: Olgu Sunumu
       Yetkin AĞAÇKIRAN1, Ersin GÜNAY2, Sibel GÜNAY2, Leyla MEMİŞ3, İrfan TAŞTEPE4
 • Sesil Serrated Adenomun Uyardığı Apendiks İntüsüsepsiyonu
       Ümran YILDIRIM1, İsmet ÖZAYDIN2, Havva ERDEM1, Ali Kemal UZUNLAR1
 •