SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 3     
3 articles found.
  • Topoisomerase II alpha and p27; astrositik tümörlerin proliferasyon kapasitesini belirlemede alternatif immünhistokimyasal belirleyiciler
         Evrim ÖZTÜRK, Ünsal HAN, Binnur ÖNAL
  • Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
         Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
  • Subependimal Dev Hücreli Astrositomlarda Belirgin Olmayan Farklılaşma ve mTOR Yolağı Bozuklukları
         Brad D BARROWS1, Martin J RUTKOWSKI2, Şakir Humayun GÜLTEKİN3, Andrew T PARSA2, Tarık TİHAN1
  •