SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1     
1 articles found.
  • ASCUS Tanısı Olan Hastaların Kolposkopik Biyopsi Örneklerinde İmmünohistokimyasal Olarak Human Papilloma Virüs Pozitifliğinin Araştırılması
         Güldeniz AKSAN DESTELİ1, Ebru DEMİRALAY2, Türkan GÜRSU1, Ali AYHAN3
  •