SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2     
4 articles found.
 • MERSİN İLİNDE 1989-1999 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN KADIN GENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİNİN DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ayşe POLAT, Özlem AYDIN, Duygu DÜŞMEZ
 • ALVEOLER SOFT PART SARKOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Özgür METE, Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Mert BAŞARAN, Fulya AĞAOĞLU
 • Kadın genital sisteminde adenomatoid tümör: Üç olgu sunumu
       Filiz BOLAT1, N. Emrah KOÇER1, Nebil BAL1, Ümran KÜÇÜKGÖZ2
 • Nadir görülen histogenezi tartışmalı yumuşak doku tümörleri
       Misten DEMİRYONT
 •