SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2     
6 articles found.
 • MERSİN İLİNDE 1989-1999 YILLARI ARASINDA GÖRÜLEN KADIN GENİTAL SİSTEM TÜMÖRLERİNİN DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ayşe POLAT, Özlem AYDIN, Duygu DÜŞMEZ
 • ALVEOLER SOFT PART SARKOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
       Özgür METE, Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Mert BAŞARAN, Fulya AĞAOĞLU
 • Paratestiküler adenomatoid tümör (dokuz olguda morfolojik ve immünhistokimyasal inceleme)
       Ebru KARAYİĞİT, Özgür METE, Işın KILIÇASLAN, Veli UYSAL
 • Uterus lipoleiomiyomlarının lipomatöz içeriğinin histogenezi
       Filiz BOLAT1, Fazilet KAYASELÇUK1, Tuba CANPOLAT1, Serkan ERKANLI2, İlhan TUNCER1
 • Nadir görülen histogenezi tartışmalı yumuşak doku tümörleri
       Misten DEMİRYONT
 • Uterus'un Leiomyoadenomatoid Tümörü
       Mary MATHEW, Garima GOEL
 •