SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2     
4 articles found.
 • KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
       Figen AKSOY
 • Yedi yaşındaki çocukta sağ ovaryumda torsiyon, sol ovaryumda seröz kistadenom: Olgu sunumu
       Davut ŞAHİN1, Handan ÇETİNER1, Alp GENCE2, Ayşenur CELAYİR2
 • Overin Primer Malign Melanomu: Olgu Sunumu ve Kaynakların Gözden Geçirilmesi
       Nazlı DEMİR GÖK1, Kürşat YILDIZ1, Aydın ÇORAKÇI2
 • Bilateral Benign Kistik Over Teratomunda Hashimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
       Rupinderjeet KAUR, Jasbir SINGH, Anureet KAUR, Rimpi BANSAL, Satish SHARMA
 •