SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2     
3 articles found.
  • Banal melanositik ve displastik nevüsler ile derinin primer melanomlarında immünhistokimyasal matriks metalloproteinaz-2 (MMP-2) ekspresyonu
         Banu LEBE, Uğur PABUÇÇUOĞLU, Erdener ÖZER
  • Odontojen Keratokistlerin (Keratokistik Odontojen Tümör) bax, bcl-2 ve Ki-67 Ekspresyonlarının Ameloblastom ve Radiküler Kistlerle Karşılaştırılması
         Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Sevcihan MUTLU2, Vakur OLGAÇ1
  • Kistik Odontojenik Lezyonların İmmünohistokimyasal Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
         Ayhan ÖZCAN, İbrahim YAVAN, Ömer GÜNHAN
  •