SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 2     
18 articles found.
 • MAFFUCCİ SENDROMU: RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR (OLGU SUNUMU)
       Mehmet H ATALAR, Orhan SOLAK, Mübeccel ARSLAN, Fahrettin GÖZE, Esin YILDIZ
 • KONJENİTAL ANOMALİLER: TANIMLAMA, SINIFLAMA, TERMiNOLOJİ VE ANOMALİLİ FETUSUN İNCELENMESİ
       Figen AKSOY
 • MECKEL - GRUBER SENDROMU: DÖRTOTOPSİ OLGUSUNUN İNCELENMESİ
       Derya GÜMÜRDÜLÜ, Melek ERGİN, Aysun UĞUZ, Filiz BOLAT, Nurdan TUNALI
 • AMNİYON SIVI EMBOLİSİNE BAĞLI ANİ ÖLÜM: OLGU SUNUMU
       Işıl PAKİŞ, Ferah KARAYEL, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Gürsel ÇETİN
 • FRASER SENDROMU: OLGU SUNUMU
       Nusret AKPOLAT, Hüsnü ÇELİK, Özgen ARSLAN SOLMAZ
 • Türkiye’de patolojinin gelişimi
       Alp USUBÜTÜN, Gökhan GEDİKOĞLU
 • Ovariyen remnant (over kalıntısı) zemininde gelişen müsinöz kistadenom
       Pınar UYAR GÖÇÜN
 • Erişkin bir hastada Kasabach-Merritt sendromu ile ortaya çıkan bir dalak hemanjiyomatozisi olgusu
       Yıldırım KARSLIOĞLU1, Ali Fuat ÇİÇEK1, Mükerrem SAFALI1, Ahmet İFRAN2, Cengiz BEYAN2
 • Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu (Çocukluk Çağında Gelişen Mitokondriyal Hastalıkların Tanısında Enzim Boyalarının Önemi)
       A. Gülden DİNİZ1, Türkay SARITAŞ2, Safiye AKTAŞ4, Vedide TAVLI2, Nedret URAN3, Ragıp ORTAÇ1, Aycan UNALP3, Ali Fuat OKUDUCU5, Berna SAYLAN2, Timur MEŞE2
 • Prune-Belly Sendromunda Fenotipik ve Patolojik Özellikler
       Davut ŞAHİN, Handan ÇETİNER , Nermin KOÇ
 • Chediak-Higashi Sendromu – Sıradışı Yüz Hiperpigmentasyonu ile Kendini Gösteren İki Olgu
       Mukta PUJANI, Kiran AGARWAL, Shashi BANSAL, Israr AHMAD, Vandana PURI, Deepti VERMA, Meenu PUJANI
 • Hatay Yöresinde Fetal Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi: 274 Olgu
       Sibel HAKVERDİ1, İsmail GÜZELMANSUR2, Arif GÜNGÖREN3, Serhat TOPRAK1, Mehmet YALDIZ1, Ali Ulvi HAKVERDİ2
 • Patoloji Alanında Çalışan Hekimlerin Adli Patoloji Pratiği ve Eğitim Sürecine Yaklaşımları
       Gökhan ERSOY1, Yavuz ÖZORAN2, Arzu AKÇAY3, Melek Özlem KOLUSAYIN4, Işıl PAKİŞ5, Halide Nur ÜRER6, Mete Korkut GÜLMEN7, Büge ÖZ8
 • Çatapat Yedikten Sonra Oluşan Sarı Fosfor İntoksikasyonunun Klinik ve Patolojik Bulguları: Nadir Bir Otopsi Olgusu
       Emine TÜRKMEN ŞAMDANCI1, Ebru ÇAKIR1, Nurhan ŞAHİN2, Candan ELMALI1, Sadegül SAYIN1
 • Çukurova Bölgesinden 2150 Perinatal Otopsi Olgusunun Değerlendirilmesi
       Arbil AÇIKALIN1, Emine KILIÇ BAĞIR1, Goncagül TORUN1, Berna TOTAN ATEŞ1, Şeyda ERDOĞAN1, Aysun UĞUZ1, Melek ERGİN1, Selim BÜYÜKKURT2, Fatma TUNCAY ÖZGÜNEN2, Nurdan TUNALI1, Derya GÜMÜRDÜLÜ1
 • Prenatal Tanıda Nadir Yapısal Kromozom Anomaliler; 10125 Prenatal Olgunun Klinik ve Sitogenetik Bulguları
       Sezin YAKUT1, Zafer ÇETİN1, Mehmet ŞİMŞEK2, İbrahim İnanç MENDİCİOĞLU2, Havva Serap TORU3, Sibel BERKER KARAÜZÜM1, Güven LÜLECİ1
 • Makrodaktili Eşlikli ya da Eşliksiz, Median Sinirin Lipofibromatöz Hamartomu
       Jyoti R KINI1, Hema KINI1, Aarathi RAU1, Jagannath KAMATH2, Anand KINI3
 • Yenidoğanda Konjenital Komplet Trakeal Halka : Olgu Sunumu
       Esra ARUN ÖZER1, Süheyla CUMURCU2, Ümit BAYOL2, Senem ALKAN ÖZDEMİR1, Özkan İLHAN1, Sümer SÜTÇÜOĞLU1
 •