SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2     
3 articles found.
  • MEME KARSİNOMUNDA c-erbB-2 (HER-2/neu) EKSPRESYONUNUN DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
         Şeyda ERDOĞAN, Melek ERGİN, İlhan TUNCER
  • MEMENİN İNVAZİV MİKROPAPİLLER KARSİNOMU: KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE İNVAZİVDUKTAL KARSİNOMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
         Seyran YİĞİT, Sinem AYDIN ERGUN, Aslı KAHRAMAN
  • c-erbB-2 Skor 2 Olan Meme Karsinomlarında Her -2 Amplifikasyonu ve Prognostik Etkinliği
         Doğuş ÖZDEMİR, Işın PAK
  •