SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 3-4     
5 articles found.
 • ZEYNEP KAMİL HASTANESİ’NDE 2000-2002 YILLARI ARASINDA YAPILAN OVER “FROZEN SECTION” DEĞERLENDİRMELERİ VE TANI GÜÇLÜĞÜ YARATAN TÜMÖRLER
       Gözde KIR
 • VAJİNAL İNFEKSİYONLARIN TANISINDA SERVİKAL SİTOLOJİ VE GRAM BOYASI SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Çiğdem TOKYOL, Orhan Cem AKTEPE, Fatma AKTEPE, Mustafa ALTINDİŞ, Fatma Hüsniye DİLEK
 • ATİPİK BİR SERVİKOVAJİNAL SMEARDE RAHİM İÇİ ARAÇ ÖYKÜSÜ VARSA?
       Özlem AYDIN, Ayşe POLAT, Canten TATAROĞLU
 • TAMOKSİFEN TEDAVİSİNDE GÖRÜLEN VAJİNAL SMEAR DEĞİŞİKLİKLERİ: HORMONAL ETKİDE FARKLILAŞMA VE KÜÇÜK MAVİ HÜCRE KÜMELERİ
       Yeşim GÜRBÜZ, Nur KÖSE
 • Kolposkopik biyopsi yapılan 112 hastanın retrospektif incelemesi: Sitolojik bulguların histoloji ile karşılaştırılması
       Özgür METE1, Ekrem YAVUZ1, Sıtkı TUZLALI1, Rıdvan İLHAN1, Yasemin ÖZLÜK1, Samet TOPUZ2, Cem İYİBOZKURT2, Altan İPLİKÇİ1
 •