SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 1     
2 articles found.
  • ELASTOFİBROM (İKİ OLGU SUNUMU)
         Ümit ÇOBANOĞLU, Havvanur TURGUTALP, Şafak ERSÖZ, Yavuz ÖZORAN
  • LARENKSİN KÜÇÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMLARINDA TTF-1 EKSPRESYONU
         Yasemin ÖZLÜK, Mine G. GÜLLÜOĞLU
  •