SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 036-038    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
OVERİN ENDOMETRİOİD ADENOFİBROMU (OLGU SUNUMU)
Nilgün KAPUCUOĞLU, Şerife AYDIN, Özden ÇANDIR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
KEY WORDS : Over, endometrioid adenofibrom, endometrioid over tümörü, atipik prolifere over tümörü, adenosarkom

Kırk üç yaşında kadın hastada pelvik kitle/myoma uteri ön tanısı ile yapılan total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektominin patolojik incelemesi sırasında tespit edilen overin endometrioid adenofibromu olgusu sunulmuştur. Histolojik incelemede bol fibroblastik stroma içerisinde endometrioid epitelle döşeli bazıları kistik genişleme gösteren, genellikle tübüler bez yapıları görülmüştür. Bez yapılarını döşeyen epitelde bazı alanlarda skuamöz metaplazi dikkati çekmiştir. Nadir görülen bu lezyonun ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken atipik prolifere endometriod tümör, malign endometrioid adenofibrom ve müllerian adenosarkomun histolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde gözden geçirilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]