SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 3-4, Page(s) 065-068    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DESMOPLASTİK MEDÜLLOBLASTOM: İKİ OLGU SUNUMU
Mustafa Fuat AÇIKALIN, Nilüfer TEL, Dilek İLGİCİ, Murat VURAL
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi ABD
KEY WORDS : Desmoplastik medülloblastom, klinikopatolojik özellikler.

Medülloblastomlar pediatrik tümörler olarak kabul edilmekle birlikte, daha az sıklıkla adolesanlarda ve nadiren erişkinlerde de görülebilmektedir. Pediatrik olguların yaklaşık %15'inde gözlenen desmoplastik histolojik varyant, erişkin olguların %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu makalede, iki desmoplastik medulloblastom olgusu sunulmuş ve desmoplastik medulloblastomların klinikopatolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]