SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2003, Volume 19, Number 1-2, Page(s) 039-041    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PAPİLLER KRANİOFARİNGİOMA VE TANISAL YAKLAŞIMI (OLGU SUNUMU)
Pınar KARABAĞLI, Berrin GÜÇLÜER, Aynur SÜTLÜAŞ
S.S.K.B Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuarı, İstanbul
KEY WORDS : Kraniofaringioma, sella, kist

Kraniofaringiomalar, sellar bölgenin benign, kistik, epitelyal tümörleridir. Adamantinomatöz ve papiller iki tipi vardır. Papiller kraniofaringiomalar bu tümörlerin %20’sini oluşturan, erişkinlerde görülen nadir tipidir. Olgumuz 45 yaşında, suprasellar yerleşimli kistik lezyonu bulunan erkek hastadır. Makalemizde papiller kraniofaringiomalar klinik, patolojik ve radyolojik bulguları ile değerlendirilerek bölgenin diğer kistik lezyonları ve tümörleri ile ayırıcı özellikleri tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]