SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1995, Volume 11, Number 2, Page(s) 223-224    
[ PDF ]
MALİGN DEV HÜCRELİ TENDON TÜMÖRÜ : ÜÇ OLGU SUNUMU
Şennur İLVAN, Sergülen DERVİŞOĞLU, Nesrin UYGUN, Cuyan DEMİRKESEN, Süleyman ÖZEN, Zeki GÜZEL, Murat HIZ, Güney GİRİŞKEN


[ PDF ]