SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 1-2, Page(s) 034-038    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MİDE MUKOZASININ DİSPLAZİK DEĞİŞİKLİKLERİNE YAKLAŞIM
Yeşim GÜRBÜZ
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : Mide karsinomu, gastrik displazi, Padova sınıflaması, gözlemciler arası uyumsuzluk

Gastrik displazi midenin karsinom gelişimi ile en yakın bağlantılı olan lezyonudur. Son yıllarda bu lezyonun güncellik kazanmasının nedeni fleksibl endoskopların tüm dünyada kullanımı ile gastrik karsinom tanısında yeni ufuklar açması, mukozada ve submukozada sınırlı kalan erken gastrik karsinomlara tanı konulmasını arttırmasıdır. Dolayısıyla endoskopik biyopsilerde midenin prekanseröz lezyonlarının tanımlanması ve invaziv karsinomla ayırıcı tanısının yapılması önem kazanmıştır. Gastrik karsinomların heterojen yapısı ve mide mukozasının metaplazi potansiyeli nedeni ile bu lezyonlar da kendi içinde heterojen bir grup olup adenomatöz, hiperplastik ve tubuler boyun displazisi olmak üzere üçe ayrılır. Ayrıca adenomatöz ve hiperplastik displazi; yapısal disorganizasyon ve sitolojik atipi varlığına dayanılarak yüksek ve düşük dereceli olmak üzere derecelendirilir. Hiperplastik displazi, derecelendirilmesi ve rejeneratif değişikliklerle ayırıcı tanısının yapılması sorunlu bir lezyondur. Prensip olarak mukozada tam kat tutulum görmedikçe displazi tanısı koymamak gerekir. Gözlemciler arası uyumsuzluğu çok fazla olan yüksek dereceli gastrik displazi tanısı ülkemizde henüz mukozektomi yapılmadığından radikal cerrahi rezeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle bu tanının ikinci bir deneyimli gastrointestinal patolog tarafından doğrulanması uygun olur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]