SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 069-072    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ALVEOLER SOFT PART SARKOM: ÜÇ OLGU SUNUMU
Özgür METE, Bilge BİLGİÇ, Misten DEMİRYONT, Harzem ÖZGER, Mert BAŞARAN, Fulya AĞAOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
KEY WORDS : Alveoler soft part sarkom, histogenezi bilinmeyen, MyoD1, CD56, Kİ67

Alveoler soft part sarkom, hücre kökeni bilinmeyen bir yumuşak doku sarkomudur. En sık 15-35 yaş arasında ve alt ekstremitelerde görülür. Metastazları, 30 yılı bulabilen geç dönemlerde ortaya çıkabildiği için hastalar uzun süre takip edilmelidir. Bu çalışmada sağkalım açısından farklı klinik seyir gösteren iki olgu ile morfolojik açıdan ilginç olarak kalsifiye laminer cisimcikler (psammom cisimcikleri) içeren bir diğer alveoler soft part sarkom olgusu sunulmuştur. Desmin ve CD56 her üç olgumuzda negatif iken, sadece bir olguda sitoplazmik MyoD1 pozitifliği saptandı. Primer tümör eksizyonunu takiben 2 yıl içerisinde ölen hastada Kİ67 indeksi yüksek (%10) iken, diğer iki vakada Kİ67 indeksi düşük (%4) idi.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]