SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 079-086    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
PATOLOJİ LABORATUVARINDAKİ SESSİZ TEHLİKELER VE BİLİNÇLİLİK DÜZEYİMİZ
Özgür METE, Öner DOĞAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, İstanbul
KEY WORDS : Formalin, ksilen, patoloji, güvenlik

Patoloji laboratuvarlarının ana mesleki sorunları arasında yer alan kimyasal, biyolojik ve fiziksel riskler, güncel bilgiler ile gözden geçirilmiş ve güvenli bir çalışma ortamına ulaşmak için gerekli koruyucu önlemler tartışılmıştır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]