SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
1997, Volume 13, Number 2, Page(s) 063-066    
[ PDF ]
İNTRASİTOPLAZMİK KRİSTALOiD BENZERI YAPILAR GÖSTEREN PÜR TESTİKÜLER RABDOMYOSARKOMA: IŞIK MİKROSKOBİK, İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE ULTRASÜTRÜKTÜREL BULGULARLA BİR OLGU SUNUMU
Dilaver DEMİREL, Serdar GÖKTAŞ, Ömer GÜNHAN, Rıfkı FİNCİ, İmer ÖKAR, Çetin HARMANKAYA


[ PDF ]