SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 067-069    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
YAYGIN RABDOMİYOSARKOMATÖZ VE OSTEOSARKOMATÖZ ÖZELLİKLER GÖSTEREN EPİGLOTTİK SARKOMATOİD KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Kemal DENİZ1, Sedat ÇAĞLI2, Olgun KONTAŞ1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
KEY WORDS : Epiglot, sarkomatoid karsinom, osteosarkom, rabdomiyosarkom

Yetmiş beş yaşında erkek hastada epiglot yerleşimli bir sarkomatoid karsinom olgusu sunulmaktadır. Tümörün histopatolojik incelemesi, yaygın rabdomiyosarkom benzeri ve osteosarkom benzeri alanlar ve küçük bir odakta yassı epitel hücreli karsinom komponentinin varlığını ortaya koydu. Rabdomiyosarkomatöz komponentte kuvvetli vimentin, desmin ve myoglobin immünreaktivitesi görüldü. Histolojik olarak, sarkomatoid karsinomların çoğu yassı epitel hücreli karsinom ve sıklıkla storiform paterne sahip sarkomatoid komponentten oluşmaktadır. Osteosarkomatöz ve rabdomiyosarkomatöz komponentin yaygın olarak birlikteliği az sayıda vakada rapor edilmiştir. Sarkomatöz alanları yaygın olan laringeal sarkomatoid karsinomların tanısı, karsinom alanlarını gözden kaçırmamak için dikkatli inceleme gerektirmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]