SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 074-077    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00999
Midenin Glomus Tümörü: Olgu Sunumu
Olcay AK NALBANT1, Peyker TEMİZ2, Safiye VURAL1, M. CELALETTİN KELEŞ3
1Departments of Pathology, M.H. Manisa State Hospital, MANİSA, TURKEY
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, MANİSA, TURKEY
3Celal Bayar University, General Surgery, M.H. Manisa State Hospital, MANİSA, TURKEY
KEY WORDS : Glomus tümörü, Mide, İmmünohistokimya, Ayırıcı tanı

Glomus tümörleri glomus cisimciğinin modifiye düz kas hücrelerinden kaynaklanan, benign, soliter neoplazmlardır. Bu tümörler gastrointestinal sistemde nadir görülür. Laparoskopik kolesistektomi sırasında antral submukozal alanda rastlantısal olarak saptanan ve wedge rezeksiyonla total eksizyon yapılan 43 yaşında bayan hastaya ait materyal gönderildi. Olgunun histopatolojik ve immunohistokimyasal özellikleri herhangi bir lokalizasyondaki glomus tümörünün özelliklerine benzerdi. Ancak bu olgu, mide lokalizasyonunda glomus tümörün nadir görülmesi ve ayırıcı tanıda yer alan diğer lezyonları tartışmak üzere sunulmaya değer bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]