SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 045-048    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Overin oksifilik berrak hücreli karsinomu: Olgu sunumu
Metin AKBULUT1, Esra Canan KELTEN1, Mehmet E. SOYSAL1, S. Ender DÜZCAN1
1Department of Pathology, Pamukkale University School of Medicinechool of Medicine, DENİZLİ
2Department of Obstetrics and Gynaecology, Pamukkale University School of Medicinechool of Medicine, DENİZLİ
KEY WORDS : Berrak hücreli karsinom, over, oksifilik tip

Overin berrak hücreli karsinomu nadir ve kolaylıkla tanınabilen, tipik olarak polihedral, hücre sınırları belirgin ve geniş berrak sitoplazmalı, eksantrik nukleuslu hücrelerden oluşan malign tümördür. Endometriozis ile ilişkili olabilirler ve sıklıkla kötü prognozludurlar. Bu makalede overde yaygın metastazları olan bilateral oksifilik tip berrak hücreli karsinom olgusu sunulmakta ve bu ender olarak görülen tümörün ilginç özellikleri ve ayırıcı tanısı kısaca tartışılmaktadır. Sonuç olarak, berrak hücreli karsinomlar, oksifilik hücreler içeren over tümörlerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir tümör olarak karşımıza çıkmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]