SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 168-169    
[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01018
Uterus'un Leiomyoadenomatoid Tümörü
Mary MATHEW, Garima GOEL
Department of Pathology, KMC, Manipal, KARNATAKA , INDIA
KEY WORDS : Adenomatoid tümör, Uterus, Düz kas

Adenomatoid tümörler erkek ve kadın genital sistemlerini tutma eğilimi gösteren benign, genellikle küçük lezyonlardır. Kadın genital sisteminde fallop tüplerinin duvarında veya uterus kornu'larından uterus serozası yakınında yerleşebilirler. Leiomyoadenomatoid tümör terimi düz kas komponenti baskın olan adenomatoid tümör varyantını tanımlamak için kullanılır. Burada sempomatik bir fibroid nedeniyle uygulanan bir histerektomi spesimeninde insidental olarak bulunan nadir görülen bir leiomyoadenomatoid tümör olgusu tanımlanmaktadır.

Semptomatik fibroid ile başvuran 51 yaşındaki bir kadın hastanın uterusundaki leiomyoadenomatoid tümör olgusunu sunuyoruz.

Ayrıntılı literatür incelenmesi uterusta sadece 3 olgu bulunduğunu göstermiştir. Bu nadir tümörü sunarak bu olgulara eklemekten memnuniyet duymaktayız.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]