SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 183-188    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01022
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Kadın Doğum Hastaneleri Patoloji Laboratuvarları Genel Profili
Hatice Dilek BÜLBÜL1, Alp USUBÜTÜN2
1S.B. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, ANKARA, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE

1Department of Pathology, M.H. Etlik Zübeyde Hanım Gynecology and Obstetrics Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY

KEY WORDS : Patoloji laboratuvarı, Kalite kontrolü, Hastaneler, Patoloji Dernekleri Federasyonu

Amaç: Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kadın doğum hastaneleri patoloji bölümlerinde var olan durumun ortaya konması, standardizasyon çalışmalarına yol gösterici olması, jinekopatoloji ile uğraşan patologların sorunlarının saptanıp çözüm yollarının tartışılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kadın hastalıkları ve doğum hastanelerinin patoloji uzmanlarına bir anket uygulanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 60 sorudan oluşan bir anket Sağlık Bakanlığına bağlı 31 kadın hastalıkları ve doğum hastanesi ile kadın hastalıkları doğum ve çocuk hastanesi patoloji uzmanlarına gönderilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Anketi yanıtlayan 24 hastanenin yatak sayıları, patolog sayıları ve materyal sayıları arasında belirli bir standardın olmadığı bazı laboratuvarlarda patologların iş yükünün fazla olduğu gözlenmiştir. Ayrıca sekreter sayısı, fiziksel koşullar, çalışanların güvenliği, atık yönetimi konularında sorunlar olduğu saptanmıştır. Jinekopatoloji materyallerinin incelenmesi ve raporlanması konusunda da standartlar mevcut değildir.

Sonuç: Sağlık Bakanlığının kalite yönetimi konusunda bünyesindeki hastanelerde sürdürdüğü çalışmalarda laboratuvar branşları içine alınan, ancak çalışma prensipleri ve koşulları açısından diğer laboratuvarlardan önemli farklılıklar gösteren patoloji için ülkemiz koşullarına uygun standartlar ile kalite kontrolü ve kalite güvencesi programının oluşturulması konusunda patoloji derneklerine ve Patoloji Dernekleri Federasyonuna önemli görev düşmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]